Κύκλος Καύσης

Εκείνοι που αναλογίζονται τον αντίκτυπο των πράξεων τους στη φύση βοηθούν τις μελλοντικές γενιές.

Δεδομένου ότι τα δέντρα αποθηκεύουν κυρίως ηλιακή ενέργεια, η θέρμανση με ξύλα συνάδει αρμονικά με το περιβάλλον. Όταν καιτε τα ξύλα στο καυστήρα σας, απελευθερώνεται το CO2 που έχει συλλέξει το δέντρο καθώς αναπτυσσόταν στην ​​φύση. Αν τα ξύλα δεν καούν στον καυστήρα, και άντ’ αυτού τα αφήσετε να πεθάνουν στο έδαφος του δάσους, η ίδια ποσότητα CO2 θα απελευθερωθεί.

1. Το διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται κατά τη φωτοσύνθεση από την ατμόσφαιρα και διασπάται σε οξυγόνο και άνθρακα.

2. Ο άνθρακας είναι η τροφή για να ζήσουν και να αναπτυχθούν τα φυτά, ενώ το οξυγόνο που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από τα φυτά είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο.

3. Το ξύλο που παίρνουμε από τα δέντρα, είναι μίγμα άνθρακα, νερού και διαφόρων αλάτων.

4. Η καύση των ξύλων στην εστία Arte προσφέρει εκτός από πρωτογενή και δευτερογενή καύση. Έτσι επιτυγχάνεται σχεδόν τέλεια καύση, με παραγωγή κατά το μέγιστο διοξείδιο του άνθρακα και θερμότητα.

5. Αυτή η διαφοροποίηση παραγωγής περισσότερης θερμότητας και διοξειδίου του άνθρακα οδηγεί στην λιγότερη κατανάλωση ξύλου (λιγότερα καύσιμα – οικονομία) και βοηθάει στην συνέχιση του κύκλου ζωής του δέντρου, γιατί το διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται από τα φυτά ενώ το μονοξείδιο όχι.

Επεξήγηση Συμβόλων
C = Άνθρακας
O2 = Οξυγόνο
CO2 = Διοξείδιο του Άνθρακα
CO = Μονοξείδιο του άνθρακα


Δευτερογενής Καύση

Ένας από τους στόχους μας είναι να σχεδιάζουμε ξυλόσομπες φιλικές προς το περιβάλλον για πιο καθαρή και οικονομική καύση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς.

Στις παραδοσιακές συσκευές θέρμανσης, η καύση του ξύλου είναι πάντα ατελής. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά:

  • χαμηλή απόδοση (λόγω μερικής χρήσης της θερμογόνου δύναμης του ξύλου που συνεπάγεται σημαντική σπατάλη)
  • ρύπανση (σχηματισμός μονοξειδίου του άνθρακα: CO)

C + O2 = CO2 + CO + θερμότητα

Χάρη στην τεχνολογία διπλής καύσης που διαθέτουν τα τζάκια και οι ξυλόσομπες ARTE, στο εσωτερικό της θερμάστρας συντελείται η εξής χημική αντίδραση:

Πρωτογενής καύση:

C + O2 = CO2 + CO + θερμότητα

Διπλή καύση:

CO + O2 = CO2 + θερμότητα

Κατά την πρωτογενή καύση του ξύλου παράγεται θερμότητα και καπναέρια διοξειδίου του άνθρακα, μονοξειδίου του άνθρακα και υδρατμοί.

Κατά τη δευτερογενή καύση, προστίθεται στο άνω τμήμα της φωτιάς προθερμασμένο οξυγόνο, με αποτέλεσμα την εκ νέου ανάφλεξη του μονοξειδίου του άνθρακα και την παραγωγή υψηλής θερμικής ισχύος ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται το λειτουργικό κόστος και μειώνονται οι εκπομπές ρύπων.

Έτσι επιτυγχάνεται η παραγωγή διοξειδίου και όχι μονοξειδίου του άνθρακα, το οποίο είναι γνωστό ότι δεν απορροφάται από τα φυτά.

DEYTEROGENHS_KAYSH


Τεταρτογενής καύση

Τέσσερα στάδια καύσης (ΠΑΤΕΝΤΑ ΟΒΙ 201300543)

Με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση της θερμικής απόδοσης τον στερεών καυσίμων η ARTE δημιούργησε το πρωτοποριακό σύστημα θαλάμου καύσης με τέσσερα στάδια καύσης, πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή αλλά και τεταρτογενή.

Πρωτογενής καύση

Αναλύοντας τα παραπάνω, πρωτογενή καύση ονομάζουμε την αρχική καύση του ξύλου που πραγματοποιείται σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς καύσης, παράγονται μεγάλες ποσότητες αερίου κρεοζώτου και αιθάλης λόγω της ύπαρξης υγρασίας στο εσωτερικό του ξύλου. Το κρεόζωτο κατά την πρωτογενή καύση εμπεριέχει το 60% του δυναμικού της ενέργειας του ξύλου, αλλά λόγω τον σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο θάλαμο καύσης επικάθεται σε μορφή αιθάλης- καπνιάς στο εσωτερικό της θερμάστρας και της καμινάδας χωρίς να προσδίδει θέρμανση.

Δευτερογενής καύση

Η δευτερογενής καύση επιτυγχάνεται με την κατάλληλη θερμική μόνωση σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο σημείο εστιασμού τις ανακλώμενης θερμοκρασίας στον πυρήνα τις φλόγας καθώς και την παροχή της σωστής ποσότητας και θερμοκρασίας οξυγόνου. Πετυχαίνουμε ετσι την αυτόματη ανάφλεξη του κρεοζώτου και ενεργοποιείται μια αλυσιδωτή αντίδραση που αυξάνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της θερμάστρας από 600ºC σε περίπου 870ºC χωρίς να χρειασθεί να προσθέσουμε άλλο καύσιμο (ξύλο).

Το επιθυμητό αποτέλεσμα τις επιτυχημένης δευτερογενούς καύσης είναι η αύξηση τις θερμοκρασίας του χώρου καύσης και η μείωση τον κατάλοιπων τις καύσης (αέρια & αιρούμενα σωματίδια). Η συντριπτική πλειοψηφία τον θερμαστρών πραγματοποιούν την δευτερογενή καύση στο ανώτερο μέρος του χώρου καύσης με αποτέλεσμα την μη εκμετάλλευση τις αύξησης θερμοκρασίας διότι αυτή διαφεύγει μέσω του ελκυσμού του καπναγωγού στο εξωτερικό περιβάλλον και όχι στο χώρο θέρμανσης.

Ο πατενταρισμένος καυστήρας της ARTE καταφέρνει να μας δώσει τις μέγιστες αποδώσεις δευτερογενούς καύσης. Ένα σύστημα ρυθμιστών και τεσσάρων κάθετων αγωγών που έχουν οπές, κατά τέτοιο τρόπο, (Σχέδιο 1 & Σχέδιο 2) ώστε να εισάγουν σε όλο το μήκος των αγωγών, την κατάλληλη ποσότητα προθερμασμένου αέρα πάνω στα πυρωμένα πλευρά του χώρου καύσης καθώς και στην αεροκουρτίνα του κεραμικού τζαμιού, έχει ως αποτέλεσμα σε κάθε σημείο του καυστήρα η φωτιά να λαμβάνει την σωστή ποσότητα προθερμασμένου οξυγόνου.

Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να μετατρέψουμε όλο τον χώρο του καυστήρα σε χώρο δευτερογενούς καύσης και όχι μόνο το άνω μέρος του, αυξάνοντας έτσι δραματικά τις αποδώσεις του, μειώνοντας αντίστοιχα τα αέρια κατάλοιπα.

Τριτογενής καύση

Η τριτογενής καύσης προκύπτει από την σωστή και συντονισμένη καύση του κάρβουνου που μένει κάτω στη μαντεμένια σχάρα. Το κάρβουνο περιέχει μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας που όταν αξιοποιηθεί παρέχει μεγάλη ποσότητα θερμότητας. Η σωστή παροχή αέρα μέσα σε ένα τόσο θερμό χώρο βάλει με τέτοιο τρόπο τα κάρβουνα ώστε να τα οδηγεί στην σχεδόν πλήρη κατανάλωση τους, και στην ελαχιστοποίηση της ποσότητας της στάχτης που μαζεύεται στο κάτω μέρος.

Τεταρτογενής καύση

Η θερμάστρα ξύλου τις ARTE εμπεριέχει μια πατενταρισμένη τεταρτογενή διαδικασία καύσης η οποία πραγματοποιείται κατά την έξοδο τον θερμών καπναερίων από τον θάλαμο καύσης. Εκεί σωματίδια αιθάλης ή κρεόζωτο που τυχόν διέφυγαν από τα στάδια τις δευτερογενούς και τριτογενούς καύσης έρχονται σε άμεση επαφή με την διάτρητη πυρίμαχη πλάκα (σχήμα 1) στην οποία έχουν αναπτυχθεί υψηλές θερμοκρασίες και λόγω τις αναγκαστικής κατεύθυνσης τους μέσα από τις οπές της πλάκας αναφλέγονται κατά την επαφή τους με αυτήν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση τον καπναερίων και την αύξηση της θερμικής απόδοσης της θερμάστρας.


Περιβάλλον και Εταιρία

Το περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην Arte.

Όχι μόνο παράγουμε ορισμένες από τις πιο εξελιγμένες και φιλικές προς το περιβάλλον ξυλόσομπες, αλλά προσπαθούμε παράλληλα ως επιχείρηση να αφήνουμε το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα. Επιλέξαμε τη στάση αυτή πολύ προτού γίνει «μόδα». Για τον λόγο αυτό εφαρμόζουμε εξαιρετικά αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική και επενδύουμε πόρους στην προστασία του περιβάλλοντος. Κι αυτό αποδεικνύεται με την πιστοποίηση της εταιρίας με ISO:14001.

Αειφόρος ενέργεια

Κατά τις εργασίες κατασκευής των προϊόντων μας χρησιμοποιούνται υπερβολικά μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε ώστε το 25% τουλάχιστον της ενέργειας που καταναλώνουμε να προέρχεται από αειφόρες πηγές ενέργειας, κυρίως από φωτοβολταϊκά.

Ανακυκλωμένος σίδηρος

Όλα τα απομέταλλα σιδήρου και ανοξείδωτου χάλυβα αποστέλλονται προς ανακύκλωση. Το 90% του σιδήρου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μιας ξυλόσομπας Arte προέρχεται από απομέταλλα μετά από διαδικασία ανάτηξης.

Ανακυκλωμένο χαρτί

Ανακυκλώνουμε τόσο τις συσκευασίες πρώτων υλών όσο και το χαρτί που χρησιμοποιείται στα γραφεία μας. Για τα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε συσκευασίες από ανακυκλώμενα υλικά, είναι δε μεγάλες οι ποσότητες χαρτιού που καταναλώνουμε ετησίως.

Μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Πιστοί στην περιβαλλοντική πολιτική της εταιρίας εγκαταστήσαμε μονάδα βιολογικού καθαρισμού των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε το νερό για το πότισμα των δέντρων του περιβάλλοντα χώρου του εργοστασίου.

Περιβαλλοντική Πολιτική