ΕΣΠΑ 2007-2013 Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων I

Η ARTE ASSOS λαμβάνει την επιβεβαίωση από το κράτος της συμμετοχής της και στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα.