ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης.

Η ARTE ASSOS για ακόμη μια φορά, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και πιστή στην φιλοσοφία της καταφέρνει να εισαχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με μια από τις καλύτερες βαθμολογίες.