ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΠ-Μεταποίησης

Επιτυχία της ARTE ASSOS στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΠ-Μεταποίησης με υψηλή βαθμολογία, που παρά τα δύσκολα χρόνια που αντιμετωπίζει η οικονομία τολμά να επενδύει.