Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός μετρήσεων αιθάλης και καυσαερίων

Πιστοί στην πολιτική ποιότητα της εταιρίας, με το που άλλαξε η νομοθεσία και ζητά μετρήσεις αιθάλης στις πιστοποιήσεις που μας δίνονται, προχώρησε στην άμεση αγορά εξοπλισμού μετρήσεων αιθάλης και καυσαερίων για να κρατήσει σταθερά σε ψηλά επίπεδα την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της.