Πιστοποίηση ISO 9001

Η ARTE πιστοποιήθηκε από τον Αυστριακό Οργανισμό TÜV AUSTRIA HELLAS με ISO 9001:2008.

Συνεχίζει να παρέχει προϊόντα υψηλού βαθμού ποιότητας και αξιοπιστίας.