Πιστοποίηση ISO9001 & ISO14001

Η ARTE ανανέωσε τις πιστοποιήσεις ISO9001 & ISO14001 από τον Αυστριακό Οργανισμό TÜV AUSTRIA HELLAS. Η εταιρία μας εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με το Πρότυπο 14001 για το Πεδίο Εφαρμογής «Παραγωγή Σομπών, Ενεργειακών Τζακιών & Ηλεκτρικών Φούρνων» και ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο 9001 για το Πεδίο Εφαρμογής «Σχεδιασμός, Παραγωγή & Εμπορία Θερμαστρών Πετρελαίου & Στερεών Καυσίμων, Ενεργειακών Τζακιών & Ηλεκτρικών Φούρνων».